شیرینی نخود چی درست کردم :)

 

سلام سلام من اومدممممممممممممممممممممممممم..........

دیروز با مامانم شیرینی نخود چی درست کردیم به به به به به خیلی خیلی خوشمزه شددددددددددددددددددددددددددد ........... کلی ذوق کردممممممممممممممم از شیرینی های بیرون هم خوشمزه تر شدددددددددددددددد هورااااااااااااا هورااااااااااا هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ...............

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید