دنیای این روزای من...

بنام خدای خوب و مهربون که هر وقت دست دعا به سمتش دراز کردیم محکم دستمون رو گرفت و دعا هامون رو براورده کرد

سلام

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٢
comment نظرات ()

سلام امروز صبح ساعت 6 بیدار شدم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٧:٠٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
comment نظرات ()

امروز ساعت ٨ صبح با نغمه رفتم دانشگاه ....

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٧:٢٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
comment نظرات ()

یک روز پر ماجراااااا....

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٥:٠۸ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۱
comment نظرات ()

دیروز حمعه بود ...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳۸٩/٧/۱٠
comment نظرات ()

انتخاب واحد ....

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٢:۳٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸٩/٤/٢٤
comment نظرات ()

امروز امتحان خاقانی داشتم ...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:۱۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/٩
comment نظرات ()

روز بسیار خسته کننده ای بود...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٦:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸٩/٤/٧
comment نظرات ()

فردا خدا بخیر کنه .........

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٦:٠۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸٩/٤/٧
comment نظرات ()

رادمان .......

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٥:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸٩/٤/٧
comment نظرات ()

پیتزا خانواده ی دست نخورده .......

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٥:٤٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸٩/٤/٧
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸٩/٤/٧
comment نظرات ()

این چند روز ...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۳:٢٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۱
comment نظرات ()

از چهارشنبه تعریف می کنم :

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:۳۸ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳۸٩/۳/۱٤
comment نظرات ()

دیشب یلدا زنگ زد گفت :

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:۳٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٠
comment نظرات ()

تخم مرغ...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٤:٢٥ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳۸٩/۳/٧
comment نظرات ()

پرداخت شهریه دانشگاه ...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸٩/۳/٦
comment نظرات ()

مهستان...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٢٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸٩/۳/۳
comment نظرات ()

روزی از روزهای خدا.....

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳۸٩/٢/٢٥
comment نظرات ()

رفتن به کوه........

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٧:٤٦ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳۸٩/٢/۱٧
comment نظرات ()

یک روز دیگر......

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٩:۱۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٦
comment نظرات ()

12/2/89

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٢
comment نظرات ()

پنج شنبه و جمعه ...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٥:٢٦ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳۸٩/٢/۳
comment نظرات ()

ودختری که به چاقی می اندیشد....

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳۸٩/۱/٢٧
comment نظرات ()

خاطره چند روز ...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۸:٥٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳۸٩/۱/٢۱
comment نظرات ()

یک روز ...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
comment نظرات ()

یک روز پر ماجرا !!!!!!!!!!!!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٥٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳۸۸/۱٢/۸
comment نظرات ()

روز اول ترم6

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۸:٥٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٦
comment نظرات ()

1

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱:٤٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٥
comment نظرات ()

مهمون...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٦:٥٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۸
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۳:۱٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٦:٤٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٤:۱٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢
comment نظرات ()

دانشگاه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٥:٠٦ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳۸۸/٩/٢٧
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ٦:٢٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٩
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

   + ; ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٢
comment نظرات ()