دنیای این روزای من...

بنام خدای خوب و مهربون که هر وقت دست دعا به سمتش دراز کردیم محکم دستمون رو گرفت و دعا هامون رو براورده کرد

رساله عشق - عین القضاة

هر چه می نویسم پنداری دلم خوش نیست و بیشتر آنچه در این روزها نبشتم همه آن است که یقین ندانم که نبشتنش بهتر است از نانبشتنش ... چون احوال عاشقان نویسم نشاید، چون احوال عاقلان نویسم نشاید، هرچه نویسم هم نشاید، و اگر هیچ ننویسم هم نشاید، و اگر گویم نشاید، و اگر خاموش گردم هم نشاید. و اگر این واگویم نشاید و اگر وانگویم هم نشاید ...» (رساله عشق - عین القضاة)

   + ; ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳۸٩/۱/٢۸
comment نظرات ()